การดำเนินงานฝ่ายวิจัย


  • ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเชิงบูรณาการทางการพยาบาล (ดาวโหลด)
  • โครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเชิงบูรณาการทางการพยาบาล ระยะที่ 1-4  เขตขอนแก่น (ดาวโหลดกำหนดการ)
  • โครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเชิงบูรณาการทางการพยาบาล ระยะที่ 1-4  เขตนครราชสีมา (ดาวโหลดกำหนดการ)
  • โครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเชิงบูรณาการทางการพยาบาล ระยะที่ 1-4  เขตอุบลราชธานี (ดาวโหลดกำหนดการ)

 

 

 Link

 ภาพกิจกรรมผู้เข้าร่วมอบรมโครงการต้นกล้าวิจัย

 

 

 สำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ห้อง 1105 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40002

โทร : 08-08952065 e-mail : natned01@gmail.com

Facebook : www.facebook.com/natne.or.th