Buriram

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล บุคลากรด้านสุขภาพ

และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 3/2559

 เรื่อง  การประกอบวิชาชีพด้วยศาสตร์และศิลปของการพยาบาล

ในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00-16.00 น.

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคารอำนวยการ

โรงพยาบาลบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์

 extra

 

  

Nakhon2 

 

 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล บุคลากรด้านสุขภาพ

และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2559

เรื่อง การขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลสู่ระบบปฏิรูปสุขภาพ

(Mobilizing the nursing profession in healthcare reform era)

ระหว่าง วันที่ 4-5 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมสุรสัมนาคาร      

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   จังหวัดนครราชสีมา  

   dedenสมาคมพยาบาลแห่งประเทศฯ  สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

   ขอประกาศผลการคัดเลือกพยาบาลดีเด่นและนักศึกษาพยาบาลดีเด่น

   ประจำปี 2559

                                         

                                                                  extra

 

  

logo nurse

 

 


ดาวน์โหลดเอกสารวิชาการ 

 

 

hk font

 

 

ขอเชิญ พยาบาลวิชาชีพ บุคลากรด้านสุขภาพ และผู้สนใจ

ร่วมศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (ฮ่องกง-มาเก๊า)
ระหว่างวันที่ 27-29 ก.ค.2557 
สมัครและชำระค่าลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 ก.ค.2557


 

 

 

 

 

nurse1 

 

 

 

167654

  

 

 

47105

 

 นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบรางวัลพยาบาลพยาบาลดีเด่นเเละนักศึกษาพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2559 ณ โรงเเรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช  วันที่ 4 สิงหาคม 2559

พี่น้องพยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขร่วมประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจำปี 2559 ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช  วันที่ 4-5 สิงหาคม 2559

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดงานมุฑิตาจิตให้กับสมาชิกสมาคมพยาบาลผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559

 

 

167515

 

 

 

45594

 

 

90098

พยาบาลเเละนักศึกษาพยาบาล ร่วมเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรม ในงานประชุมวิชาการสามัญประจำปี 2559
      

บรรยากาศการร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมแห่งประเทศไทยฯ     สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                 วันที่ 3 สิงหาคม 2559                

 บรรยาการการเตรียมงานประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจำปี 2559                     ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช                วันที่ 4-5 สิงหาคม 2559

 

 

natne-Bali

 

 

 

     ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นำทีมโดย ผศ. ดลวิวัฒน์ แสนโสม จัดโครงการร่วมประชุมวิชาการอาเซียนนานาชาติ 

 

 

 

 

 

 

 ไปที่เฟสบุคสมาคมพยาบาลเเห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  Vision

  Somdae

  สาขาของสมาคมฯ  bluebutton east
  bluebutton north
  bluebutton south

   

  Calendar   

   สำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  ห้อง 1105 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40002

  โทร : 08-08952065 e-mail : natned01@gmail.com

  Facebook : www.facebook.com/natne.or.th