Udon 4.1

ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล บุคลากรด้านสุขภาพ

และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 2/2559 

เรื่อง  โครงสร้างใหม่ กับความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559  

ณ โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี   จังหวัดอุดรธานี

 

 

   

Nursing 

 

 

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล นักศึกษาพยาบาล 

ส่งชื่อและผลงานเข้ารับการคัดเลือกเป็นพยาบาลดีเด่นและ

นักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2559   

 

ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล บุคลากรด้านสุขภาพ

และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 3/2558 

เรื่อง การจัดการผลลัพธ์ทางการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยวิกฤตในยุคเศรษฐกิจอาเซียน (Outcome management in nursing care of critically ill patients and Emergency in AEC era)

                 วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558  

ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์                                            

           

                                                                       extra

 

  

logo nurse

 

 


ดาวน์โหลดเอกสารวิชาการ 

 

 

hk font

 

 

ขอเชิญ พยาบาลวิชาชีพ บุคลากรด้านสุขภาพ และผู้สนใจ

ร่วมศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (ฮ่องกง-มาเก๊า)
ระหว่างวันที่ 27-29 ก.ค.2557 
สมัครและชำระค่าลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 ก.ค.2557


 

 

 

 

 

DSC 2949 

 

 

 

DSC 4440

  

 

 

DSC 3863

 

 นายกสมาคมฯ มอบรางวัลพยาบาลพยาบาลดีเด่นเเละนักศึกษาพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2557 ณ โรงเเรมสีมาธานี วันที่ 8 สิงหาคม

พี่น้องพยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข ร่วมประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจำปี 2557 วันที่ 8-9 สิงหาคม

สมาคมฯจัดงานมุฑิตาจิตให้กับสมาชิกสมาคมพยาบาลผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557

 

 

DSC 0051

 

 

 

F05

 

 

 

F06

พยาบาลเเละนักศึกษาพยาบาล ร่วมเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรม ในงานประชุมวิชาการสามัญประจำปี 2557
      

     ฝ่ายวิชาการสมาคมฯ จัดประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 3/2556 เรื่อง"การจัดการการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อ ในยุคเศรษฐกิจอาเซียน" 

     ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ จัดโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2556 

 

 

natne-Bali

 

 

 

     ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นำทีมโดย ผศ. ดลวิวัฒน์ แสนโสม จัดโครงการร่วมประชุมวิชาการอาเซียนนานาชาติ 

 

 

 

 

 

 

 ไปที่เฟสบุคสมาคมพยาบาลเเห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  Vision

  Somdae

  สาขาของสมาคมฯ  bluebutton east
  bluebutton north
  bluebutton south

   

  Calendar   

   สำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  ห้อง 1105 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40002

  โทร : 08-08952065 e-mail : natned01@gmail.com

  Facebook : www.facebook.com/natne.or.th