สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาลบุคลากรด้านสุขภาพ     

ร่วมประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 2/2562   

เรื่อง "การประกอบวิชาชีพพยาบาล :  มุมมองด้านกฎหมายความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  และพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ" 

 สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ http:  www.natne.or.th โทรศัพท์ : 080-8952065  

!!! หมดเขตรับสมัคร 31 พฤษภาคม 2562                                                                                                           

 

 

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล บุคลากรด้านสุขภาพ

ร่วมประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่1/2562  เรื่อง "พยาบาลกับการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ" 

 สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ http:  www.natne.or.th โทรศัพท์ : 080-8952065  

 

!!! หมดเขตรับสมัคร 22 มีนาคม 2562                      

                                                                                                                                                             

 

 

 

 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ขอประกาศมอบทุนสนับสนุนการไปนำเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครขอรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงาน  โดยส่งผลงานและใบตอบรับให้ไปนำเสนอผลงานมาที่สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและแบบฟอร์มได้ที่ http:  www.natne.or.th โทรศัพท์ : 080-8952065  

!!! หมดเขตส่งผลงาน 8 กุมภาพันธ์ 2562

                                                                                                                                                       


สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล บุคลากรด้านสุขภาพ

ร่วมประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 เรื่อง "พยาบาลเสียงแห่งพลัง : สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน" 

สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ http:  www.natne.or.th โทรศัพท์ : 080-8952065  

!!! หมดเขตส่งรายชื่อเข้าร่วมประชุม 17 สิงหาคม   2561

  **  ประกาศผลการพิจารณาการนำเสนอผลงาน

 

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล บุคลากรด้านสุขภาพ

 ร่วมส่งผลงานเสนอชื่อขอรับรางวัลพยาบาลดีเด่นและนักศึกษาพยาบาลดีเด่นสนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่

http:  www.natne.or.th โทรศัพท์ : 080-8952065  

!!! หมดเขตส่งผลงาน 30 พฤษภาคม  2562    

*** ประกาศผลการคัดเลือกพยาบาลดีเด่น และนักศึกษาพยาบาลดีเด่น ปี 2562

  

                                                                                    

 


    

     เอกสารวิชาการ                               

 

  

logo nurse

 

 

       ดาวน์โหลดเอกสารวิชาการ 

 

 

           

ภาพกิจกรรมสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

      สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                                                                

 

 

     

   

     ภาพกิจกรรมสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

 สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2559       

   

 

 

 

   

    ภาพกิจกรรมสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 

สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2560

 

 

 

 

 

  

 

     ภาพกิจกรรมสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  

 สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2561       

 

 


 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 ไปที่เฟสบุคสมาคมพยาบาลเเห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  Vision

  Somdae

   

  สาขาของสมาคมฯ  bluebutton east
  bluebutton north
  bluebutton south

   

  Calendar   

   สำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  ห้อง 1105 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40002

  โทร : 08-08952065 e-mail : natned01@gmail.com

  Facebook : www.facebook.com/natne.or.th