สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ขอเชิญ  พยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล บุคคลากรด้านสุขภาพ

และผู้ที่สนใจ ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการวิจัย  

  

การพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการวิจัย : การพัฒนางานประจำให้เป็นงานวิจัยและงานวิจัยทางการพยาบาล  

(Routine to Research & Nursing Research)

ผู้ที่สนใจสามารถส่งรายชื่อมาที่ สำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายในวันที่  15 มกราคม 2560

 

extra

 

 

                 

 


สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ขอเชิญ  พยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล บุคคลากรด้านสุขภาพ

และผู้ที่สนใจ ร่วมประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 1/2560


เรื่อง  จริยธรรมและความเสี่ยงในการประกอบวิชาชีพพยาบาล

 

ผู้ที่สนใจสามารถส่งรายชื่อมาที่ สำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายในวันที่  27 มกราคม 2560

 

extra

 

 

 

 

 

 

Buriram

 

 

 

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการและศึกษาดูงานการบริหารการพยาบาล การบริบาลผู้สูงอายุ และการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในสถานบริการสุขภาพ ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 3-9 กุมภาพันธ์ 2560


สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
โครงการประชุมวิชาการ และการศึกษาดูงานการบริหารการพยาบาล

การบริบาลผู้สูงอายุและการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในสถานบริการสุขภาพ

ณ ประเทศญี่ปุ่น3-9 กุมภาพันธ์ 2560


  ทางสมาคมพยาบาลฯสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือสนับสนุนค่าลงทะเบียน 50% จำนวน 1 ท่าน ผู้ที่สนใจสามารถส่งรายชื่อมาที่สำนักงานสมาคมพยาบาลฯสาขาภาค ภายในวันที่ 25 มกราคม 2560

 

                                                     extra

 


  

deden

 

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ และอาจารย์พยาบาลส่งชื่อและผลงานเข้ารับการคัดเลือกพยาบาลดีเด่นแห่งประเทศไทย และพยาบาลดีเด่นรางวัลศรีสังวาลย์

 


                 
                                                      extra

 

 

 

                        

                                                                   

 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมศึกษาดูงานและเข้าร่วมประชุม

INC Quadrennial Congress 2017 ณ ปาร์เซโลนา ราชอาณาจักรสเปน


ทางสมาคมพยาบาลฯสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือสนับสนุนค่าลงทะเบียน     

สำหรับพยาบาลและนักศึกษาพยาบาล อย่างล่ะ 1 ท่านเท่านั้น

(สนับสนุนเฉพาะค่าลงทะเบียน เท่านั้น)

ผู้ที่สนใจสามารถส่งรายชื่อมาที่สำนักงานสมาคมพยาบาลฯสาขาภาค

ภายในวันที่ 25 มกราคม 2560

                                                                                                   

 

  

 

 

                                                


 

  

logo nurse

 

 


ดาวน์โหลดเอกสารวิชาการ 

 

 

hk font

 

 

ขอเชิญ พยาบาลวิชาชีพ บุคลากรด้านสุขภาพ และผู้สนใจ

ร่วมศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (ฮ่องกง-มาเก๊า)
ระหว่างวันที่ 27-29 ก.ค.2557 
สมัครและชำระค่าลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 ก.ค.2557


 

 

 

 

 

nurse1 

 

 

 

167654

  

 

 

47105

 

 นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบรางวัลพยาบาลพยาบาลดีเด่นเเละนักศึกษาพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2559 ณ โรงเเรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช  วันที่ 4 สิงหาคม 2559

พี่น้องพยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขร่วมประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจำปี 2559 ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช  วันที่ 4-5 สิงหาคม 2559

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดงานมุฑิตาจิตให้กับสมาชิกสมาคมพยาบาลผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559

 

 

167515

 

 

 

45594

 

 

90098

พยาบาลเเละนักศึกษาพยาบาล ร่วมเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรม ในงานประชุมวิชาการสามัญประจำปี 2559
      

บรรยากาศการร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมแห่งประเทศไทยฯ     สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                 วันที่ 3 สิงหาคม 2559                

 บรรยาการการเตรียมงานประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจำปี 2559                     ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช                วันที่ 4-5 สิงหาคม 2559

 

 

natne-Bali

 

 

 

     ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นำทีมโดย ผศ. ดลวิวัฒน์ แสนโสม จัดโครงการร่วมประชุมวิชาการอาเซียนนานาชาติ 

 

 

 

 

 

 

 ไปที่เฟสบุคสมาคมพยาบาลเเห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  Vision

  Somdae

  สาขาของสมาคมฯ  bluebutton east
  bluebutton north
  bluebutton south

   

  Calendar   

   สำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  ห้อง 1105 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40002

  โทร : 08-08952065 e-mail : natned01@gmail.com

  Facebook : www.facebook.com/natne.or.th