korat6

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  สาขาภาคตะวันออกเแียงเหนือ

ขอสำรวจพยาบาลวิชาชีพที่จะเกษียณอายุ

ประจำปีงบประมาณ 2559

 

 

   

Nakhon2 

 

 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล บุคลากรด้านสุขภาพ

และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2559

เรื่อง การขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลสู่ระบบปฏิรูปสุขภาพ

(Mobilizing the nursing profession in healthcare reform era)

ระหว่าง วันที่ 4-5 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมสุรสัมนาคาร      

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   จังหวัดนครราชสีมา

  

   dedenสมาคมพยาบาลแห่งประเทศฯ  สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

   ขอประกาศผลการคัดเลือกพยาบาลดีเด่นและนักศึกษาพยาบาลดีเด่น

   ประจำปี 2559

                                         

                                                                  extra

 

  

logo nurse

 

 


ดาวน์โหลดเอกสารวิชาการ 

 

 

hk font

 

 

ขอเชิญ พยาบาลวิชาชีพ บุคลากรด้านสุขภาพ และผู้สนใจ

ร่วมศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (ฮ่องกง-มาเก๊า)
ระหว่างวันที่ 27-29 ก.ค.2557 
สมัครและชำระค่าลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 ก.ค.2557


 

 

 

 

 

DSC 2949 

 

 

 

DSC 4440

  

 

 

DSC 3863

 

 นายกสมาคมฯ มอบรางวัลพยาบาลพยาบาลดีเด่นเเละนักศึกษาพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2557 ณ โรงเเรมสีมาธานี วันที่ 8 สิงหาคม

พี่น้องพยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข ร่วมประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจำปี 2557 วันที่ 8-9 สิงหาคม

สมาคมฯจัดงานมุฑิตาจิตให้กับสมาชิกสมาคมพยาบาลผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557

 

 

DSC 0051

 

 

 

F05

 

 

 

F06

พยาบาลเเละนักศึกษาพยาบาล ร่วมเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรม ในงานประชุมวิชาการสามัญประจำปี 2557
      

     ฝ่ายวิชาการสมาคมฯ จัดประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 3/2556 เรื่อง"การจัดการการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อ ในยุคเศรษฐกิจอาเซียน" 

     ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ จัดโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2556 

 

 

natne-Bali

 

 

 

     ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นำทีมโดย ผศ. ดลวิวัฒน์ แสนโสม จัดโครงการร่วมประชุมวิชาการอาเซียนนานาชาติ 

 

 

 

 

 

 

 ไปที่เฟสบุคสมาคมพยาบาลเเห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  Vision

  Somdae

  สาขาของสมาคมฯ  bluebutton east
  bluebutton north
  bluebutton south

   

  Calendar   

   สำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  ห้อง 1105 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40002

  โทร : 08-08952065 e-mail : natned01@gmail.com

  Facebook : www.facebook.com/natne.or.th