พยาบาลดีเด่นและนักศึกษาพยาบาลดีเด่น  ประจำปปี 2564


 

ภาพกิจกรรม  

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


สมาคมพยาบาลเเห่งประเทศไทยฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดกิจกรรมการมอบรางวัลให้เเก่พยาบาลดีเด่นเเละนักศึกษาพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2564

เพื่อเป็นการชื่นชมยินดีเชิดชูเกียรติเเก่ทุกท่าน โดยมี นางสาวศศิธร  ชำนาญผล นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นผู้มอบรางวัล 

พยาบาลดีเด่นที่ได้รับรางวัลจำนวน 13 ท่าน เเละนักศึกษาพยาบาลดีเด่น 19 ท่าน 

 

 

 

 สำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ห้อง 1105 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40002

โทร : 08-08952065 e-mail : natned01@gmail.com

Facebook : www.facebook.com/natne.or.th