การสมัครสมาชิกวารสาร


      การสมัคร : สามารถดาวโหลดใบสมัครพร้อมกับกรอกข้อมูล


      ส่งใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินมาที่ : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002


      การชำระเงิน : โอนเข้าบัญชีธนาคารไทยพานิชย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่บัญชี 551-429808-0 ชื่อบัญชี วารสารสมาคมพยาบาลฯสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


 

ใบสมัครสมาชิกวารสาร

 

 

 

 

 

 สำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ห้อง 1105 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40002

โทร : 08-08952065 e-mail : natned01@gmail.com

Facebook : www.facebook.com/natne.or.th