ภาพกิจกรรมสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 

สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

งานประชุมสามัญและประชุมวิชาการประจำปี 2565


 ***************************************

 

4.8.2565.1

                                                        

        ภาพกิจกรรมงานประชุมสามัญและประชุมวิชาการประจำปี 2565


                                                     * ภาพการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 6.2565

                                                     * รวมภาพงานประชุมสามัญและประชุมวิชาการประจำปี 2565

                                                     * รวมภาพการรับโล่และเกียรติบัตรพยาบาลดีเด่นและนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2565

                                                     ภาพบรรยากาศการนำเสนอผลงานพยาบาลและนักศึกษาพยาบาล ปี 2565

                                                     ภาพบรรยากาศงานมุทิตาจิต ปี 2565

                                                     เล่มงานประชุมวิชาการสามัญและประชุมวิชาการประจำปี 2565

                                                     หนังสือมุฑิตาจิตผู้เกษียณ ปี 2565

                                                     วีดิทัศน์พยาบาลดีเด่น ประจำปี 2565

                                                     วีดิทัศน์นักศึกษาพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2565

                                             


 

 

 สำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ห้อง 1105 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40002

โทร : 08-08952065 e-mail : natned01@gmail.com

Facebook : www.facebook.com/natne.or.th