สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล และผู้ที่สนใจ  สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง

เป็นคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำปี 2562-2564

 

 หนังสือประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งคณะกรรมการอำนวยการ ประจำปี 2562-2564  Download

 

                                                                                         การรับสมัครเลือกตั้งกรรมการอำนวยการ  ประจำปี 2562-2564     Download

 

                                                                        ตารางกำหนดการเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ ประจำปี 2562-2564         Download

 

      ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ ประจำปี 2562-2564      Download

         ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการสมาคมฯ ประจำปี 2562 - 2564            Download         

 

 

 

 


 

 

 สำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ห้อง 1105 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40002

โทร : 08-08952065 e-mail : natned01@gmail.com

Facebook : www.facebook.com/natne.or.th